Cieczka

Mamy chyba odpowiedź na wczorajszy wpis. Tola dostała cieczki, więc prawdopodobnie sajgon w chacie był tym spowodowany. Mamy głęboką nadzieję, że gdy się to skończy zapanuje w domu ład, harmonia i porządek i żadne z naszych podopiecznych nie będzie niszczyło wspólnych dóbr.